Voerefficiëntie berekenen

Met ons online monitoringsplatform Feedm bekijkt u de actuele bedrijfsprestaties van de veehouder. Door de visueel gemaakte weergaves bent u in staat om verbeteringen in een vroeg stadium te signaleren of om het rantsoen aan te passen. Kort gezegd heeft u met Feedm overal alle data bij de hand om een goed voeradvies te geven.

Monitoring melk

Met Feedm was het altijd al mogelijk tankmelkleveringen en melkcontroles te beoordelen. Binnen 24 uur nadat de melk van het melkveebedrijf is opgehaald staan de uitslagen in Feedm. Uit deze gegevens is veel informatie te halen over de prestaties van de veestapel. En met de uitgebreide analyses van de melkcontroles kunt u zowel in grote lijnen als op individueel koe-niveau de prestaties monitoren.

Monitoring voerresultaat

Ook is het met Feedm mogelijk om verschillende andere gegevens van de veehouder te monitoren. Het kengetallenscherm kunnen wij naar uw wens vullen met verschillende kengetallen en eenheden. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Voersaldo
  • Melkopbrengsten
  • Voerkosten
  • Krachtvoerkosten
Omdat u het kengetallenscherm naar eigen inzicht kan samenstellen, heeft u altijd een dashboard met grafieken en kengetallen dat voldoet aan uw behoefte. U kunt ervoor kiezen om een uitdraai van dit scherm bij de veehouder achter te laten. Het is voor de veehouder ook mogelijk om zijn dashboard online te bekijken.

Nieuwe module: voerefficiëntie

Feedm heeft een nieuwe mogelijkheid: u kunt in een paar eenvoudige stappen een actuele voerefficiëntie berekenen. Alle gegevens zijn al bekend: de mengopdracht, krachtvoerleveringen en de laatst geleverde hoeveelheid melk. U hoeft dit alleen te bevestigen of – als dat nodig is – aan te passen. U bewaart de actuele voerefficiëntie. Op deze manier ontstaat inzicht in het verloop van de kengetallen, zoals voersaldo, voerefficiëntie en ds-opname.
Ook veehouders kunnen met hun kengetallen aan de slag. Zij kunnen zelf de voerefficiëntie actualiseren en inzicht krijgen in het verloop van de melkopbrengst en de voerkosten.

 

Demo of meer informatie?

 
 
 


Neem contact op