Modules

Feedm is opgebouwd uit diverse modules. De meeste gebruikers van VoerExpert zullen deze modules herkennen uit dit rantsoenberekeningsprogramma. Stap voor stap worden meer modules uit VoerExpert ook online in Feedm beschikbaar.

Mengopdracht

De mengopdracht is de nieuwe module in Feedm. Via de online app is de mengopdracht altijd beschikbaar. Nooit meer op de gok voeren omdat de uitgeprinte mengopdracht nog op de keukentafel ligt of doorweekt is geraakt.

Monitoring Melk

Begeleid melkveehouders in het belangrijkste doel dat ze hebben: melk produceren. Met de module monitoring melk kunt u zorgvuldig de tankmelkleveringen en de melkcontroles beoordelen.

Monitoring Voerresultaat

Gegevens van de melkopbrengsten en alles wat aan de dieren gevoerd is combineert Feedm tot betrouwbare en unieke kengetallen. Met de module monitoring voerresultaat volgen zowel veehouder als voeradviseur eenvoudig het resultaat van de gekozen voerstrategie.

 


Neem contact op