Feedm

De hoeveelheid beschikbare data van melkveebedrijven groeit en blijft groeien. Zowel de machines op het bedrijf, de toeleveranciers en afnemers als de veehouder zelf verzamelt elke dag (meer) informatie over het melkveebedrijf. Maar welke data is relevant voor een passend rantsoenadvies? Als voeradviseur moet u eenvoudig de situatie bij een veehouder kunnen monitoren, signaleren wat er beter kan en daarbij een passend advies opstellen. Juist daarbij helpt Feedm.

Hoe werkt Feedm?

Bekijk hieronder hoe Feedm helpt om uw werk efficiënter te maken.

Maak de rantsoenberekening online

Feedm is gemaakt door Rovecom, de makers van VoerExpert. VoerExpert is al jarenlang een gerenommeerd softwarepakket voor de voeradviessector. Een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk programma waarin de adviseur samen met de klant een gebalanceerd rantsoen berekent. In de nabije toekomst blijft VoerExpert beschikbaar als offlineprogramma voor de laptop of computer, maar met Feedm is alle informatie online beschikbaar. Zo heeft u altijd en overal de relevante data voor een goed voeradvies bij de hand.

Feedm is een online platform dat zowel geschikt is voor mobiel, als voor tablet en computer. Stap voor stap bouwen we Feedm op tot een totaal online platform. De mengopdracht is één van de modules die al volledig online is. De voeradviseur zet de mengopdracht klaar en de melkveehouder kan via zijn eigen inlogcode de mengopdracht overal bekijken en aanpassen.

Voor de voeradviseur…

De grootste waarde van Feedm is dat er altijd actuele gegevens beschikbaar zijn. Data van tankmelk, melkcontroles en voerleveringen wordt direct ingelezen waardoor de voeradviseur kan monitoren of zijn advies wordt opgevolgd. Of dat het bijschaven van het advies noodzakelijk is. De adviseur hoeft daarbij niet te wachten tot het volgende bedrijfsbezoek, maar kan de veehouder – via Feedm – proactief benaderen.

…voor de veehouder

Veehouders hebben in Feedm hun eigen omgeving. Hier zien ze, net zoals de voeradviseur, de eigen bedrijfsprestaties op basis van gegevens uit tankmelkonderzoek en melkcontrole. Ook vindt de veehouder hier de mengopdracht die door de voeradviseur is klaargezet.

Omdat Feedm geschikt is voor gebruik op smartphone, tablet en computer, heeft de veehouder ook in de stal altijd de actuele gegevens bij de hand. En wil de veehouder de mengopdracht wijzigen? Dan kan dat ook via Feedm.


Neem contact op