Monitoring voerresultaat

Gegevens van de melkopbrengsten en alles wat aan de dieren gevoerd is combineert Feedm tot betrouwbare en unieke kengetallen. Met de module Monitoring voerresultaat volgt de voeradviseur eenvoudig het resultaat van de gekozen voerstrategie. Veranderingen in de omstandigheden en de voeding zijn zichtbaar voor de adviseur en voor de veehouder, voor een optimale begeleiding van de prestaties van de veestapel.

Kengetallen

Met een overzichtelijk kengetallenscherm zijn de resultaten van het bedrijf te monitoren. Het kengetallenscherm kan naar wens worden gevuld met verschillende kengetallen en verschillende eenheden, bijvoorbeeld ‘per koe per dag’, ‘per 100 kg melk’ en ‘per 100 kg meetmelk’. Een greep uit de beschikbare kengetallen:

  • Voersaldo
  • Melkopbrengsten
  • Voerkosten
  • Krachtvoerkosten
  • Ruwvoerkosten
  • Voerefficiëntie

Met behulp van grafieken zijn de prestaties van de veestapel grafisch inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld voor de categorieën ‘Voersaldo’, ‘Voerkosten’ en ‘Melk en Voer’.

Omdat de gebruiker het kengetallenscherm naar eigen inzicht kan samenstellen, ontstaat een unieke combinatie van kengetallen en grafieken. Zo heeft de adviseur bij elke veehouder een op maat gemaakt kengetallenscherm bij de hand. De veehouder kan deze online bekijken of de voeradviseur kan een uitdraai van dit scherm achterlaten.

Voerleveringen

Via een koppeling met het administratiepakket kunnen de voerleveringen automatisch in Feedm worden ingelezen. Door het voer in verschillende groepen te plaatsen, kan er per voercategorie een kostenplaatje worden berekend.
Ook kan er handmatig een voerlevering worden ingevoerd, zodat al het daadwerkelijk gevoerde voer kan worden meegenomen in de kengetallenberekening.

Kengetallen melk

Wanneer u de module Monitoring Voerresultaat gebruikt, is het ook mogelijk om de melkcontrole- en zuivelleveranties te analyseren met de beschikbare kengetallen en grafieken over melk.


Neem contact op