Monitoring melk

Begeleid uw klanten in het belangrijkste doel dat ze hebben: melk produceren. Met de module monitoring melk kunt u accuraat de tankmelkleveringen en de melkcontroles beoordelen. Door slimme attenties kunt u snel problemen signaleren en daar vervolgens op inspelen. Door overzichtelijke grafieken en kengetallen zijn prestaties over een langere periode te analyseren. 

Dashboard

In het dashboard zijn alle prestaties die u wilt zien in één oogopslag zichtbaar. Bovendien is flexibel in te stellen welke informatie u in het dashboard wilt zien. Wilt u meer gedetailleerde informatie? Klik dan door via het item in het dashboard.

Tankmelk

Binnen 24 uur nadat de melk van het melkveebedrijf is opgehaald staan de tankmelkuitslagen in Feedm. Uit tankmelk is veel informatie te halen over de prestaties van de veestapel. Daarom verschijnt de data van ruim veertien verschillende tankmelkmetingen in Feedm. Zo heeft u niet alleen informatie over de kwaliteit en de melkopbrengst, maar bijvoorbeeld ook informatie over de vetzuursamenstelling!

Melkcontrole

Met de uitgebreide analyses van melkcontroles kunt u zowel in grote lijnen als op koe-niveau de prestaties monitoren.

De grafische weergave laat het verloop van de belangrijkste waardes uit de melkcontrole zien. Hoe verhoudt zich het percentage gemeten vet in de laatste melkcontrole ten opzichte van de voorlaatste melkcontrole? En hoe verloopt het celgetal in het laatste jaar?

In de productielijst is de melkcontrole voor diergroepen uitgesplitst. In de dierlijst zijn alle uitslagen per individuele koe te vinden. Ook de attentiedieren zijn in de lijst gemakkelijk te selecteren.


Neem contact op