Mengopdracht

De mengopdracht is één van de modules in Feedm. Via de online app is de mengopdracht altijd beschikbaar. Handig, want hoe vaak komt het voor dat de mengopdracht nog op de keukentafel ligt en de veehouder al bij de voermengwagen staat? Of dat er op de gok gevoerd wordt omdat de mengopdracht na een bui doorweekt is geraakt en daarna onleesbaar werd? Met Feedm is dit verleden tijd.

Verandert de veehouder de laadlijst? Vraag aan de veehouder of hij dit ook in Feedm wil wijzigen. Zo ontvangt de adviseur een melding van de aanpassing. Het gewijzigde rantsoen kan invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Mocht het nodig zijn, dan kan de adviseur het rantsoenadvies in overleg met de veehouder weer optimaliseren.

De mengopdracht aanpassen

Na overleg met de veehouder plaatst de voeradviseur een nieuwe mengopdracht in Feedm. De veehouder kan met een eigen account de mengopdracht inzien en indien gewenst wijzigen. Onderstaande punten hebben bijvoorbeeld invloed op de mengopdracht en zijn daarom door de veehouder aan te passen:

  • Het aantal dieren waar de mengopdracht voor wordt berekend
  • De laadvolgorde
  • De totale hoeveelheid voer
  • De hoeveelheid voer per voedermiddel
  • Het aantal gevoerde porties per dag

Bij het wijzigen van het aantal laadkilo’s per voedermiddel kan de mengverhouding wijzigen. Bij deze wijziging krijgt de adviseur een seintje. Blijft de mengverhouding gelijk, dan ontvangt de adviseur geen seintje.

Rantsoenadvies voor de nieuwe situatie

Bij een wijziging van de mengopdracht krijgt de voeradviseur een melding in Feedm. Vervolgens kan de gewijzigde mengopdracht worden ingelezen in VoerExpert. Dit heeft twee voordelen: de adviseur is direct op de hoogte van de veranderde opdracht en het is mogelijk om het eerder gegeven advies snel aan te passen. Zo kan de adviseur pro-actief inspelen op de nieuwe situatie op het bedrijf.

Eventueel volgt in overleg met de veehouder een nieuw en op maat gemaakt rantsoen. Het realiseren van de voerstrategie die u samen bepaald heeft is op deze manier een stuk eenvoudiger.


Neem contact op